Powiat wołowski - Dwory

Pałac w Starym Wołowie – wybudowany w XVIII w. w Starym Wołowie.
Pałac w Białawach Małych – wybudowany w 1880 r. w Białawach Małych.