Będkowice

0

Będkowice - wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Sobótka.

Warto zobaczyć

Rezerwat Archeologiczny w Będkowicach – rezerwat obejmujący wczesnośredniowieczny zespół osadniczy, składający się z cmentarzyska kurhanowego (VIII-IX w.) i grodziska (VIII-XI w.). Znajdują się w nim również ślady osady (VIII-XIII w.) wraz z dwiema zrekonstruowanymi chatami.