Powiat człuchowski - Przyroda

Strony

Jezioro Głębokie (kaszb. Jezoro Głãbòczé lub Jezoro Pietrzkòwsczé) - jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego.
Lipczyno Wielkie (kaszb. Wiôldżé Lipczińsczé) - śródleśne jezioro wytopiskowe o ogólnej powierzchni 154,66 ha, położone na Równinie Charzykowskiej, na obszarze gminy Przechlewo, powiatu człuchowskiego, województwo pomorskie.
Jezioro Olszanowskie - leśne jezioro wytopiskowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego, na obszarze gminy Rzeczenica, o ogólnej powierzchni 68,83 ha. Jezioro jest położone w pobliżu rynny polodowcowej tzw. zespołu jezior Szczycieńskich.
Rezerwat przyrody Przytoń – leśny rezerwat przyrody w województwie pomorskim, powiecie człuchowskim w gminie Przechlewo. Utworzony 1 stycznia 1984 roku o powierzchni 19,57 ha.
Dymno (Jezioro Koczalskie) (kasz. Kòczalsczé Jezoro lub Dëmno, niem. Grosser Diemensee) - bezodpływowejezioro rynnowe położone na południowym krańcu Pojezierza Bytowskim (powiat człuchowski, województwo pomorskie) na północ od Koczały na skraju Równiny Charzykowskiej.
Rezerwat przyrody Osiedle Kormoranów – ornitologiczny rezerwat na obszarze gminy Przechlewo (utworzony w 1956 r., o powierzchni 20,46 ha). Ochronie rezerwatu podlega jedna z największych w Polsce kolonii kormoranów.
Rezerwat przyrody Bagnisko Niedźwiady (kaszb. Miedwiedzé Bagniszcza) – leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody na południowym skraju Pojezierza Bytowskiego (ustanowiony w roku 1982 i o powierzchni 47,76 ha). Ochronie rezerwatu podlega głównie bór bagienny i zespół leśnych torfowisk.
Orzechowo (kaszb. Jezoro Òrzéchòwò) - przepływowe jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Rzeczenica (powiat człuchowski, województwo pomorskie), o ogólnej powierzchni 21,24 ha.
Jezioro Cęgi Małe – wodno-florystyczny rezerwat na obszarze gminy Koczała (utworzony w roku 1981 o powierzchni 4,06 ha). Ochronie rezerwatu podlega jezioro dystroficzne i przyległy obszar torfowiska przejściowego. Najbliższą miejscowością jest Trzyniec.
Szczytno Małe (Szczycienko) (kaszb.
Jezioro Sporacz(Jezioro Sporackie) (kasz. Spòracczé Jezoro) – wodno-florystyczny rezerwat na południowym skraju Równiny Charzykowskiej w obrębie Zaborskiego Parku Krajobrazowego i na obszarze gminy Człuchów, powiat człuchowski, województwo pomorskie (utworzony w roku 1965 o powierzchni 11,36 ha).
Rezerwat przyrody Jezioro Krasne – wodno-florystyczny rezerwat obejmujący akwen jeziora lobeliowego (humotroficznego oligo-mezohumusowego) Krasno (kaszb.
Piasek – przepływowe jezioro rynnowe Pojezierza Bytowskiego, na wschód od Miastka (gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie), położone w wąskiej i głębokiej rynnie polodowcowej. Linia brzegowa gęsto zalesiona.
Jezioro Bardze Małe (Regnickie) (kasz.
Jezioro Rychnowskie (Człuchowskie Wielkie / Wielkie Urzędowe) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Rychnowskie położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.
Jezioro Końskie (kaszb. Jezoro Końsczé) - jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chrononego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Przechlewo, o ogólnej powierzchni 55 ha.
Jezioro Urzędowe (Człuchowskie) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Urzędowe położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.
Jezioro Miejskie Małe (Małe) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Miejskie Małe położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich. Ogólna powierzchnia: 31,84 ha, maksymalna głębokość 3 m.

Strony