Powiat człuchowski - Jeziora

Jezioro Głębokie (kaszb. Jezoro Głãbòczé lub Jezoro Pietrzkòwsczé) - jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego.
Jezioro Olszanowskie - leśne jezioro wytopiskowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego, na obszarze gminy Rzeczenica, o ogólnej powierzchni 68,83 ha. Jezioro jest położone w pobliżu rynny polodowcowej tzw. zespołu jezior Szczycieńskich.
Lipczyno Wielkie (kaszb. Wiôldżé Lipczińsczé) - śródleśne jezioro wytopiskowe o ogólnej powierzchni 154,66 ha, położone na Równinie Charzykowskiej, na obszarze gminy Przechlewo, powiatu człuchowskiego, województwo pomorskie.
Dymno (Jezioro Koczalskie) (kasz. Kòczalsczé Jezoro lub Dëmno, niem. Grosser Diemensee) - bezodpływowejezioro rynnowe położone na południowym krańcu Pojezierza Bytowskim (powiat człuchowski, województwo pomorskie) na północ od Koczały na skraju Równiny Charzykowskiej.
Orzechowo (kaszb. Jezoro Òrzéchòwò) - przepływowe jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Rzeczenica (powiat człuchowski, województwo pomorskie), o ogólnej powierzchni 21,24 ha.
Szczytno Małe (Szczycienko) (kaszb.
Piasek – przepływowe jezioro rynnowe Pojezierza Bytowskiego, na wschód od Miastka (gmina Miastko, powiat bytowski, województwo pomorskie), położone w wąskiej i głębokiej rynnie polodowcowej. Linia brzegowa gęsto zalesiona.
Jezioro Rychnowskie (Człuchowskie Wielkie / Wielkie Urzędowe) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Rychnowskie położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.
Jezioro Końskie (kaszb. Jezoro Końsczé) - jezioro rynnowe położone na północnym skraju Pojezierza Krajeńskiego ("Obszar Chrononego Krajobrazu Jezior Krępsko i Szczytno"), na obszarze gminy Przechlewo, o ogólnej powierzchni 55 ha.
Jezioro Urzędowe (Człuchowskie) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Urzędowe położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.
Jezioro Miejskie – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Miejskie Duże położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich.
Jezioro Miejskie Małe (Małe) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Krajeńskim w powiecie człuchowskim (województwo pomorskie). Jezioro Miejskie Małe położone jest na obszarze gminy miejskiej Człuchów w zespole jezior Człuchowskich. Ogólna powierzchnia: 31,84 ha, maksymalna głębokość 3 m.