Powiat kwidzyński - Jeziora

Jezioro Kucki (Klecewskie) - przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Iławskim, w gminie Gardeja, powiecie kwidzyńskim województwa pomorskiego, o powierzchni 188 ha.
Jezioro Czarne Górne - jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Jezioro Grażymowskie Zachodnie – jezioro położone w Polsce w gminie Prabuty w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim. Jezioro to, zwane też Matecznym, położone jest w dorzeczu rzeki Liwy. Jest to akwen owalny, nieco wydłużony z zalesioną wyspą o powierzchni 0,8 ha.
Jezioro Klasztorne - jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jest to przepływowe jezioro wytopiskowe charakteryzujące się dobrze rozwiniętą linią brzegową i połączone z akwenem jeziora Klasztornego (Leśnego).
Jezioro Czarne Dolne – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja w pobliżu wsi Czane Małe, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jezioro jest położone na zachód od jeziora Czarnego.
Dzierzgoń – jezioro na Pojezierzu Iławskim, na północ od Prabut (woj. pomorskie), będące częściowo obszarem chronionego krajobrazu. Jezioro spełnia rolę naturalnego zbiornika retencyjnego, magazynującego nadmiar stanu wody do okresu letniego.
Sowica – jezioro wytopiskowe w Pojezierzu Iławskim, położone w gminie Prabuty, w powiecie kwidzyńskim, w woj. pomorskim. Zbiornik ma powierzchnię 77,8 ha, a jego największa głębokość to ok. 4 m. Na jeziorze znajduje się niewielka wyspa.
Jezioro Klasztorne - przepływowe jezioro wytopiskowe w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jezioro jest połączone z akwenami jezior Klasztornego i Kucki.
Jezioro Grażymowskie Wschodnie – jezioro położone w Polsce w gminie Prabuty w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim. Powierzchnia jeziora wynosi 65,8 ha, jest ono jeziorem płytkim, średnia głębokość wynosi 1,4 m. Jezioro to składa się z dwóch części, połączonych ze sobą wąskim przesmykiem.
Orkusz – jezioro wytopiskowe w Pojezierzu Iławskim, położone w gminie Prabuty, w powiecie kwidzyńskim, w woj. pomorskim. Zbiornik ma powierzchnię 82,7 ha, a jego największa głębokość to ok. 10 m.