Powiat kwidzyński - Przyroda

Jezioro Kucki (Klecewskie) - przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Iławskim, w gminie Gardeja, powiecie kwidzyńskim województwa pomorskiego, o powierzchni 188 ha.
Jezioro Grażymowskie Zachodnie – jezioro położone w Polsce w gminie Prabuty w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim. Jezioro to, zwane też Matecznym, położone jest w dorzeczu rzeki Liwy. Jest to akwen owalny, nieco wydłużony z zalesioną wyspą o powierzchni 0,8 ha.
Sowica – jezioro wytopiskowe w Pojezierzu Iławskim, położone w gminie Prabuty, w powiecie kwidzyńskim, w woj. pomorskim. Zbiornik ma powierzchnię 77,8 ha, a jego największa głębokość to ok. 4 m. Na jeziorze znajduje się niewielka wyspa.
Jezioro Klasztorne - jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jest to przepływowe jezioro wytopiskowe charakteryzujące się dobrze rozwiniętą linią brzegową i połączone z akwenem jeziora Klasztornego (Leśnego).
Jezioro Czarne Górne - jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego.
Dzierzgoń – jezioro na Pojezierzu Iławskim, na północ od Prabut (woj. pomorskie), będące częściowo obszarem chronionego krajobrazu. Jezioro spełnia rolę naturalnego zbiornika retencyjnego, magazynującego nadmiar stanu wody do okresu letniego.
Rezerwat przyrody Jezioro Liwieniec – płytkie (maks. 1,7 m) przepływowe jezioro wytopiskowe o powierzchni 82,80 ha, położone koło Prabut (powiat kwidzyński, woj. pomorskie). Dno płaskie i zamulone, brzegi zarasta roślinność wodna i bagienna.
Jezioro Grażymowskie Wschodnie – jezioro położone w Polsce w gminie Prabuty w powiecie kwidzyńskim w województwie pomorskim. Powierzchnia jeziora wynosi 65,8 ha, jest ono jeziorem płytkim, średnia głębokość wynosi 1,4 m. Jezioro to składa się z dwóch części, połączonych ze sobą wąskim przesmykiem.
Jezioro Klasztorne - przepływowe jezioro wytopiskowe w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jezioro jest połączone z akwenami jezior Klasztornego i Kucki.
Orkusz – jezioro wytopiskowe w Pojezierzu Iławskim, położone w gminie Prabuty, w powiecie kwidzyńskim, w woj. pomorskim. Zbiornik ma powierzchnię 82,7 ha, a jego największa głębokość to ok. 10 m.
Jezioro Czarne Dolne – jezioro w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Gardeja w pobliżu wsi Czane Małe, leżące na terenie Pojezierza Iławskiego. Jezioro jest położone na zachód od jeziora Czarnego.