Powiat chojnicki - Przyroda

Strony

Park Narodowy „Bory Tucholskie” – utworzony w 1996 r., jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski. Park znajduje się na terenie województwa pomorskiego, w powiecie Chojnickim, w granicach gmin Chojnice i Brusy. Siedzibą jest miejscowość Charzykowy, położona 3 km od Chojnic.
Jezioro Zmarłe Duże (kasz. Jezoro Zmôrłé) – jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Brusy. Linia brzegowa jeziora jest prawie całkowicie porośnięta lasem sosnowym.
Gardliczno Duże – jezioro wytopiskowe w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice, w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Powierzchnia jeziora: 33,36 ha. Wysokość 124 m n.p.m.
Jezioro Karsińskie (kasz. Jezoro Kôrsyńsczé) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej (objęte Zaborskim Parkiem Krajobrazowym) o powierzchni 679 ha i maksymalnej głębokości dochodzącej do 27,1 m.
Kosobudno – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 119 m n.p.m.. Akwen jeziora jest połączony rynną Brdy z jeziorem Dybrzyk i poprzez wąską strugę z jeziorem Trzemeszno.
Jezioro Charzykowskie, kasz. Jezoro Charzëkòwsczé, Jezioro Łukomie – przepływowe jezioro rynnowe w woj. pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice, leżące na terenie Równiny Charzykowskiej.
Witoczno (kaszb. Jezoro Wëtoczno) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich Zaborskiego Parku Krajobrazowego, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 120 m n.p.m..
Dybrzyk (Dybrzk) (kaszb. Jezoro Debrzk) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 119,2 m n.p.m.. Akwen jeziora jest połączony rynną Brdy z jeziorami Kosobudno i Łąckim.
Milachowo (Miłachowo) (kasz. Miłachòwsczé Jezoro) – przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Brusy (powiat chojnicki, województwo pomorskie) o powierzchni 64,7 ha.
Rezerwat przyrody Mętne – torfowiskowy rezerwat przyrody na obszarze gminy Czersk w kompleksie leśnym Borów Tucholskich (utworzony w 1963 r., o powierzchni 103,35 ha).
Rezerwat przyrody Jeziorka Kozie – torfowiskowy rezerwat przyrody na terenie Borów Tucholskich w województwie kujawsko-pomorskim. Utworzony w celu ochrony zarastających jezior z typowo wykształconym zespołem roślinności torfowiska wysokiego.
Młosino Małe - (Małe Młosino)(kaszb. Jezoro Môłé Młosëno) - jezioro rynnowe w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy na południowo-zachodnim skraju Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na obszarze Kaszub Południowych.
Jezioro Skąpe (kaszb. Jezoro Skapé) - długie przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy na obszarze Kaszub Południowych w kompleksie leśnym Borów Tucholskich. Z jeziora wypływa rzeka Parzenica.
Gardliczno Małe – jezioro wytopiskowe w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy, w Zaborskim Parku Krajobrazowym. Jezioro charakteryzuje się trudno dostępną i zalesioną linią brzegową. Powierzchnia jeziora: 13,29 ha.
Kły - jezioro rynnowe w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Brusy na południowo-zachodnim skraju Wdzydzkiego Parku Krajobrazowego na obszarze Kaszub Południowych.
Rezerwat przyrody Bór Chrobotkowy – florystyczny rezerwat przyrody na Równinie Charzykowskiej (utworzony w 1993 r., o powierzchni 41,5 ha). Celem ochrony obiektu są siedliska boru sosnowego jako miejsca bytowania porostów. Znajduje się na terenie gminy Brusy na działkach 327LP i 328LP.
Jezioro Świdno (niem. Schwinna See) – jezioro wytopiskowe w Polsce na południe od Czerska, na Równinie Tucholskiej, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego (w gminie Czersk).
Rezerwat przyrody Dolina Kulawy – torfowiskowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim. Powołany w celu zachowania kompleksu torfowisk soligenicznych, źródlisk, jezior mezotroficznych oraz leśnych i nieleśnych ekosystemów lądowych z charakterystycznymi dla tych ekosystemów biocenozami.
Ostrowite (kaszb. Jezoro Òstrowité) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Parku Narodowego Bory Tucholskie, w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 124,2 m n.p.m.. Akwen jeziora jest połączony porzez "Ostrowicką Strugę" z jeziorem Zielonym.
Jezioro Łowne (Duże Łowne) – jezioro w Polsce położone na Równinie Charzykowskiej w województwie pomorskim, w powiecie chojnickim, w gminie Chojnice, w Zaborskim Parku Krajobrazowym w otulinie Parku Narodowego Bory Tucholskie. Powierzchnia jeziora: 16,4 ha. Wysokość 123 m n.p.m.

Strony