Powiat sztumski - Przyroda

Motława Wielka – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Stary Dzierzgoń na obszarze Pojezierza Iławskiego. Ogólna powierzchnia: 58,9 ha
Jezioro Balewskie – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Mikołajki Pomorskie na obszarze Pojezierza Iławskiego. Ogólna powierzchnia: 119,54 ha
Gębin (niem. Gemben See) – jezioro w gminie Stary Dzierzgoń, w powiecie sztumskim, w woj. pomorskim o powierzchni 23,24 ha, położone w Starodzierzgońskich Lasach, na wschód od wsi Bucznik.
Parleta (pot. Parlety, Parlęty) – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce, położone na zachód od miejscowości Sztum w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum, na obszarze Pojezierza Iławskiego. Ogólna powierzchnia: 47,47 ha
Lisia Góra (niem. Waldberg - Leśna Góra) – wzgórze o wysokości 68 m n.p.m. na Pojezierzu Iławskim, położone w gminie Dzierzgoń, między Budziszem a Jasną. Na szczycie znajdowały się kiedyś buk Hartwicha i Wieża Bismarcka.
Rezerwat przyrody Las Mątawski – leśny rezerwat przyrody w województwie pomorskim, w powiecie malborskim, w gminie Miłoradz oraz wąski pas w gminie Sztum. Jest izolowany wśród terenów polno-łąkowych (utworzony w 2005 r., o powierzchni 231,78 ha).
Rezerwat przyrody Parów Węgry – leśno-krajobrazowy rezerwat przyrody w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum. Utworzony w 1968 r., o powierzchni 22,5 ha. Rezerwat obejmuje wąski leśny parów z przepływającym przezeń (w kierunku Nogatu) potokiem.
rezerwat przyrody Biała Góra – rezerwat florystyczny obejmujący obszar ochronny w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum (o powierzchni 3,47 ha, ustanowiony w roku 1968).
Dąbrówka – jezioro przepływowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego. Przez jezioro przepływa Młynówka Malborska. Ogólna powierzchnia: 252,74 ha
Jezioro Zajezierskie – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego.
Jezioro Barlewickie – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego. Ogólna powierzchnia: 67,09 ha