Powiat bytowski - Przyroda

Strony

Jezioro Graniczne - jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Kołczygłowy, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego.
Głęboczek (Głębock) – jezioro położone na terenie gminy Lipnica w województwie pomorskim, w powiecie bytowskim. Powierzchnia 4,8 ha, długość 650 m, szerokość 240 m, głębokość do 42 m.
Długie Jezioro (kaszb. Jezoro Dłudżé) – jezioro wytopiskowe na Wysoczyźnie Polanowskiej w gminie Czarna Dąbrówka powiatu bytowskiego (województwo pomorskie), na południe od Kartkowa, na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi.
Gwieździniec - przepływowe jezioro rynnowe położone na pograniczu Pojezierza Bytowskiego i Równiny Charzykowskiej w regionie Kaszub zwanym Gochami w powiecie bytowskim województwa pomorskiego.
Jezioro Borzyszkowskie (Borzyszkowy) (kaszb. Jezoro Bòrzëszkòwsczé) – jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej (w regionie Kaszub zwanym Gochami) w powiecie bytowskim (województwo pomorskie) o rozwiniętej linii brzegowej z dwoma wyspami. Jezioro obecnie znajduje w Naturze 2000.
Piaszno - przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej, położone w gminie Lipnica, w powiecie bytowskim, w woj. pomorskim. Jezioro leży w regionie Kaszub zwanym Gochami.
Jezioro Skąpe - jezioro w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego. Jest to przepływowe jezioro rynnowe. Linia brzegowa jeziora charakteryzuje się gęstą lesistością.
Jezioro Wałdowskie Wielkie (kaszb. Jezoro Wałdowsczé Wiôldżé, niem. Großer Dorfsee) - przepływowe jezioro wytopiskowe w centralnej części Pojezierza Bytowskiego, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko. Powierzchnia jeziora wynosi 12,1 ha
Jezioro Bobięcińskie Wielkie (kaszb. Jezoro Bòbiecyńsczé Wiôldżé, niem. Großer Papenzin-See) – jezioro rynnowe w północnej Polsce na Pojezierzu Bytowskim. Jest jeziorem typu lobeliowego.
Stropno (kaszb. Jezoro Stropno) - jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie) na terenie gminy Parchowo, na wschód od Bytowa. Stropno zajmuje powierzchnię 40 ha. Miejscowością nadjeziorną jest Jeleńcz. Do 1 września 1939 r.
Jezioro Czarne (kaszb. Jezoro Czôrné) – jezioro wytopiskowe na Wysoczyźnie Polanowskiej, na zachód od Kartkowa w gminie Czarna Dąbrówka powiatu bytowskiego (województwo pomorskie), na obszarze Parku Krajobrazowego Dolina Słupi. Ogólna powierzchnia: 13 ha.
Jezioro Trzcińskie - przepływowe jezioro wytopiskowe w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Miastko, leżące na terenie Pojezierza Bytowskiego.
Czarne Dąbrówno (kasz. Jezoro Czôrné Dãbrówno) - jezioro rynnowe położone na Pojezierzu Bytowskim (powiat bytowski, województwo pomorskie) na terenie gminy Studzienice. Czarne Dąbrówno jest jeziorem lobeliowym i zajmuje powierzchnię 40,4 ha. Na wschód od jeziora znajduje się wieś Czarna Dąbrowa.
Parszczenica (kaszb. Jezoro Parszczińce) – przepływowe jezioro rynnowe na Równinie Charzykowskiej w kompleksie leśnym Borów Tucholskich ("Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Borów Tucholskich"), w powiecie chojnickim województwa pomorskiego na wysokości 122 m n.p.m..
Jezioro Długie (kaszb. Jezoro Dłudżé) – przepływowe jezioro wytopiskowe położone na Równinie Charzykowskiej na obszarze Zaborskiego Parku Krajobrazowego i gminy Lipnica o powierzchni 25,5 ha).
Obrowo Małe – jezioro wytopiskowe na Pojezierzu Bytowskim, na północ od osady Struga w gminie Czarna Dąbrówka, w pow. bytowskim województwa pomorskiego. Ogólna powierzchnia: 9 ha.
Jezioro Kozie (kasz. Jezoro Kozé) - jezioro rynnowe leżące na Wysoczyźnie Polanowskiej w powiecie bytowskim województwa pomorskiego.
Jezioro Wałdowskie Małe (kaszb. Jezoro Wałdowsczé Môłé, niem. Kleiner Dorfsee) - przepływowe jezioro wytopiskowe w centralnej części Pojezierza Bytowskiego, w powiecie bytowskim, w gminie Miastko. Powierzchnia jeziora wynosi 6,69 ha
Jezioro Chotkowskie (kaszb. Jezoro Chòtkòwsczé) – jezioro rynnowe na Pojezierzu Bytowskim w powiecie bytowskim (województwo pomorskie). Powierzchnia całkowita: 56,7 ha
Studzieniczno – (niem. Stüdnitzsee) przepływowe jezioro wytopiskowe Pojezierza Bytowskiego, na południowy wschód od Miastka, województwo pomorskie, powiat bytowski, gminy Miastko o charakterystycznym kształcie podkowy. Południowa i zachodnia linia brzegowa jest częściowo zalesiona.

Strony