Jezioro Zajezierskie

0

Jezioro Zajezierskie – przepływowe jezioro rynnowe w Polsce położone w województwie pomorskim, w powiecie sztumskim, w gminie Sztum na obszarze Pojezierza Iławskiego.

Według urzędowego spisu opracowanego przez Komisję Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych (KNMiOF) nazwa tego jeziora to Jezioro Zajezierskie. W różnych publikacjach i na mapach topograficznych jezioro to występuje pod nazwą Jezioro Sztumskie.

Powierzchnia zwierciadła wody według różnych źródeł wynosi od 45,0 ha do 50,1 ha do 51,49 ha. Zwierciadło wody położone jest na wysokości 45,8 m n.p.m. Średnia głębokość jeziora wynosi 6,9 m, natomiast głębokość maksymalna 24,6 m.

W oparciu o badania przeprowadzone w 1994 roku wody jeziora zaliczono do wód pozaklasowych.

Jezioro Zajezierskie - nie napisano jeszcze przewodnika po tym miejscu oraz nie mamy jego zdjęć. Jeśli znasz to miejsce lub masz jego zdjęcia, to tutaj możesz napisać przewodnik lub dodać swoje zdjęcia.