Powiat wejherowski - Jeziora

Strony

Marchowo Zachodnie (kasz. Jezoro Môrchòwsczé) – jezioro przepływowe położone w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud, na północ od Kielna i południowy zachód od Koleczkowa, na północy Pojezierza Kaszubskiego.
Borowo (kaszb. Jezoro Bòròwò) - śródleśne jezioro rynnowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo, na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Północnym brzegiem jeziora prowadzi turystyczny Szlak Wejherowski.
Morzycz (Morzyc) - jezioro wytopiskowe na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Linia, w powiecie wejherowskim województwa pomorskiego, na północ od Niepoczołowic. Do 1 września 1939 roku na zachód od jeziora przebiegała granica polsko-niemiecka. Ogólna powierzchnia: 7,5 ha
Zawiad (zwane także Zawiat) – jezioro w Polsce położone w pobliżu Bieszkowic w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo, na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Łekno (Łękno) (kaszb. Jezoro Łekno) - jezioro wytopiskowe położone na Pojezierzu Kaszubskim, w gminie Szemud, niedaleko Kieleńskiej Huty. Ogólna powierzchnia jeziora wynosi 7,5 ha.
Jezioro Czarne (kaszb. Jezoro Czôrné) – jezioro rynnowe na Wysoczyźnie Żarnowieckiej w gminie Gniewino w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie) otoczone lasami Puszczy Wierzchucińskiej trudno dostępne w odległości 1 km od drogi Mierzynko-Witków.
Strzepcz (kaszb. Jezoro Strzépcz) – płytkie jezioro rynnowe na Pojezierzu Kaszubskim, w gminie Linia, w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie). Wody jeziora nie są obciążone ściekami agrarnymi i biologicznymi. Ogólna powierzchnia: 37,05 ha, maksymalna głębokość: 4 m.
Trepczykowo (kaszb. Jezoro Trepczëkowsczé) - jezioro wytopiskowe na Pojezierzu Kaszubskim w gminie Linia, w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie) na północ od Niepoczołowic. Do 1 września 1939 roku na zachód od jeziora przebiegała granica polsko-niemiecka. Ogólna powierzchnia: 13,1 ha
Dąbrze – jezioro na Wysoczyźnie Żarnowieckiej w gminie Gniewino w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie) otoczone od zachodu i południa lasami Puszczy Wierzchucińskiej. Miejscowość nadjeziorna: Dąbrówka. Ogólna powierzchnia: 57,6 ha.
Brzeżonko - jezioro w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud w sąsiedztwie jeziora Wycztok, leżące na terenie Pojezierza Kaszubskiego. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 5,3 ha
Lubogoszcz (Lubygość, kaszb. Jezoro Lëbògòszcz) – dystroficzne jezioro rynnowe w Polsce o powierzchni całkowitej 17,8 ha, położone na północny zachód od Mirachowa w gminie Kartuzy, w powiecie kartuskim (województwo pomorskie), na Pojezierzu Kaszubskim w zespole jezior Potęgowskich.
Wygoda - śródleśne jezioro lobeliowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Akwen jeziora jest objęty ochroną rezerwatu "Pełcznica".
Jezioro Ustarbowskie (kaszb. Jezoro Ùstôrbòwsczé) - jezioro przepływowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obrzeżu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Ogólna powierzchnia: 5,3 ha.
Jezioro Orle – jezioro wytopiskowe na Kaszubach w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie) na obszarze Pradolinie Redy-Łeby i zachodnim skraju Puszczy Darżlubskiej. Przez jezioro przepływa Reda.
Pałsznik - śródleśne jezioro lobeliowe północnego krańca Pojezierza Kaszubskiego położone w Polsce w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Wejherowo na obszarze leśnym Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Akwen jeziora jest objęty ochroną rezerwatu "Pełcznica".
Marchowo Wschodnie (kasz. Jezoro Môrchòwsczé) - jezioro przepływowe położone w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Szemud, na północ od Kielna i południowy zachód od Koleczkowa, na północy Pojezierza Kaszubskiego.
Orzechowo (kaszb. Òrzéchòwò) - przepływowe jezioro wytopiskowe położone w gminie Szemud (powiat wejherowski, województwo pomorskie), na południowy zachód od Warzna na Pojezierzu Kaszubskim. Ogólna powierzchnia jeziora wynosi 15,1 ha.
Jezioro Kamień – jezioro na Pojezierzu Kaszubskim w powiecie wejherowskim (województwo pomorskie). Kamień jest jeziorem polodowcowym w kształcie rynny. Jezioro służy głównie rekreacji mieszkańców pobliskiego Trójmiasta. Ogólna powierzchnia: 53,2 ha
Lewinko (kaszb. Jezoro Léwënkò) - jezioro przepływowe położone na wschód Strzepcza w województwie pomorskim, w powiecie wejherowskim, w gminie Linia, na północy Pojezierza Kaszubskiego. Z jeziora wypływa rzeka Bolszewka (główny dopływ Redy). Ogólna powierzchnia jeziora wynosi 51,5 ha.
Jezioro Żarnowieckie (kaszb. Jezoro Żarnowsczé) – jezioro rynnowe w północnej Polsce, w województwie pomorskim, powiecie wejherowskim, na Wysoczyźnie Żarnowieckiej. Powierzchnia 1431 ha, długość 7,6 km, szerokość 2,6 km, maksymalna głębokość 16 m. Przez jezioro przepływa rzeka Piaśnica.

Strony