Opolskie - Jeziora

Jezioro Nyskie (Jezioro Głębinowskie, Zbiornik Nysa) – zaporowy zbiornik retencyjny na Nysie Kłodzkiej zbudowany w 1971 r. Jezioro jest położone w bezpośrednim sąsiedztwie miasta powiatowego Nysa, przy międzynarodowej trasie Częstochowa – Kłodzko (droga krajowa nr 46).
Jezioro Turawskie – zbiornik retencyjny na Małej Panwi o powierzchni 24 km², wysokości zapory 13 m, głębokości do 13 m i pojemności maksymalnej ok. 108 mln m³.
Zalew Paczkowski (Jezioro Paczkowskie) – zbiornik retencyjny powstały w wyniku zalania spiętrzonymi wodami Nysy Kłodzkiej stawów będących wyrobiskami żwirowni, złożony z dwóch zbiorników, Kozielno i Topola, zlokalizowany jest na granicy województwa dolnośląskiego i województwa opolskiego.
Jezioro Otmuchowskie (Zbiornik Otmuchów) – zbiornik zaporowy, zbiornik retencyjny wybudowany w latach 1928-33 (nosił wówczas nazwę Staubecken Ottmachau) na rzece Nysa Kłodzka, tuż powyżej miasta Otmuchów, tama ziemna.
Zalew Michalicki – sztucznie utworzony zbiornik retencyjny na rzece Widawie w województwie opolskim, w powiecie namysłowskim, w gminie Namysłów. Usytuowany pomiędzy Michalicami a sąsiednią wsią – Józefkowem.
Zbiornik Retencyjny we Włodzieninie zasilają rzeka Troja oraz Potok Jędrychowicki. Zbiornik ma 86 ha powierzchni. Jego głównym zadaniem jest ochrona przed powodzią terenów położonych w dolinie rzeki Troi.
Zbiornik Kozielno – zbiornik retencyjny powstały w wyniku zalania wielu małych stawów i większych wyrobisk po żwirowni na rzece Nysa Kłodzka, zlokalizowany jest na obszarze gmin Kamieniec Ząbkowicki i Paczków. Jego podstawowa funkcja to ochrona przeciwpowodziowa.
Zbiornik Topola – zbiornik zaporowy, zbiornik retencyjny wybudowany w latach 1995 - 2003 na rzece Nysa Kłodzka, tuż powyżej miasta Paczków, tama ziemna. Przy maksymalnym piętrzeniu (7,8 m) zbiornik ma powierzchnię 3,4 km² i pojemność 26,5 hm³ .