Piotrków Trybunalski - Cmentarze

Nowy cmentarz żydowski w Piotrkowie Trybunalskim – został założony w latach 1791 - 1792 i zajmuje powierzchnię ponad 3,5 ha, na której zachowało się około trzech tysięcy nagrobków z napisami w języku hebrajskim, polskim, niemieckim i rosyjskim. Najstarszy z zachowanych nagrobków pochodzi z 1794.
Stary cmentarz żydowski w Piotrkowie Trybunalskim – został założony w 1679 i był wykorzystywany do końca XVIII wieku. Znajdował się przy ul. Wojska Polskiego. Na jego terenie nie zachowały się żadne nagrobki, gdyż został zlikwidowany w XIX wieku. Obecnie na terenie cmentarza znajduje się skwer.
Cmentarz prawosławny w Piotrkowie Trybunalskim – prawosławna zabytkowa nekropolia w Piotrkowie Trybunalskim, połączona z cmentarzami rzymskokatolickim oraz ewangelickim.