Powiat łódzki wschodni - Cmentarze

Cmentarz wojenny Wiączyń – położona w północno-wschodnich obrzeżach miasta Łodzi, stara, nieco zapomniana nekropolia. Jest miejscem ostatniego spoczynku żołnierzy armii niemieckiej i rosyjskiej z czasów I wojny światowej. Większość ze spoczywających tutaj, to polegli w trakcie walk tzw.
Cmentarz wojenny w Gadce Starej – nekropolia znajdująca się w Gadce Starej, na południowo–wschodnim krańcu miejscowości, wzdłuż ulicy Czartoryskiego. Od północnego–zachodu graniczy z czynnym cmentarzem pw. św. Maksymiliana Kolbe.