Powiat brzeziński - Cmentarze

Cmentarz żydowski w Jeżowie – został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 0,3 ha, na której, wskutek dewastacji z czasów II wojny światowej, zachowały się tylko trzy uszkodzone nagrobki. Cmentarz znajduje się przy ul. Rawskiej.
Cmentarz wojenny w Poćwiardówce – cmentarz z okresu I wojny swiatowej we wsi Poćwiardówka.