Pasym

0

Pasym - miasto w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim.

Warto zobaczyć

Ratusz w Pasymiu – neogotycki budynek z niewielką wieżą w stylu renesansowym. Wybudowany w latach 1854-1855 w miejscu dawnego średniowiecznego ratusza. Zaprojektowany przez Karla Junlera.
Kalwa (Kalwa Wielka, Kalba, Kalba Wielka, niem. Grosser Calben See) – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym.
Wieża ciśnień w Pasymiu – wieża wodna znajdująca się w Pasymiu przy ulicy Pocztowej, wybudowana w 1911 roku wraz z przybudówką, w której niegdyś mieściła łaźnia miejska. W 2000 została wpisana do Rejestru Zabytków.
Pasym, Księdza Walentego Barczewskiego 3
Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pasymiu – kościół w Pasymiu, zbudowany w latach 1873-1876 w stylu neogotyckim. Zbudowany wspólnymi siłami miejscowych katolików i ewangelików, został konsekrowany w 1884 roku. W 1901 utworzono parafię. Świątynia mieści się przy ul. ks. Barczewskiego 3.
Mury miejskie w Pasymiu – zabytkowe obwarowania Pasymia, wybudowane w XIV wieku. Zachowane fragmenty mieszczą się przy kościele ewangelickim i ulicach: Ogrodowej, Kościuszki i Pocztowej.
Pasym, Jedności Słowiańskiej 3
Kościół ewangelicko-augsburski w Pasymiu – jeden z rejestrowanych zabytków miasta Pasymia, w województwie warmińsko-mazurskim. Należy do diecezji mazurskiej kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP.
Kiepunek (niem. Kepunek See) – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w granicy miasta Pasym.
Kalwa Mała (Kalba Mała) – jezioro w Polsce położone w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Pasym.