Gmina Jedwabno

0

Gmina Jedwabno - gmina wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskm.

Warto zobaczyć

Złotko - jezioro położone w Polsce, w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno. Powierzchnia jego nie przekracza 3 ha. Jest to jezioro hydrologicznie zamknięte. Ze względu na rybołówstwo zaklasyfikowano je jako typ jeziora linowo-szczupakowego.
Rezerwat przyrody Dęby Napiwodzkie położony jest w województwie warmińsko-mazurskim na terenie gminy Jedwabno, leśnictwo Nowy Las. Powierzchnia 37 ha. Utworzony został w 1989 roku dla ochrony zbiorowisk naturalnych – grądu, łęgu olchowego oraz boru mieszanego.
Krzywek – jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno.
Rezerwat przyrody Małga – rezerwat położony w województwie warmińsko-mazurskim w gminie Jedwabno, leśnictwach Dębowiec i i Uścianek.
Świętajno (Świętajno Narckie, Świętajno k. Nart, Narty, Narckie) – jezioro w Polsce, niedaleko wsi Narty, w województwie warmińsko-mazurskim w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno.
Jezioro Brajnickie - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie szczycieńskim, w gminie Jedwabno. Jezioro hydrologicznie otwarte poprzez cieki: na wschodzie wpływa rów z jeziora Świętajno (Narty); na południu wypływa struga do jeziora Sasek Mały.
Warchały - jezioro w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Jedwabno.