Park krajobrazowy w Reptach

0

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” – zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice.

Pomimo że Park został utworzony uchwałą Nr 46/02 wojewody śląskiego dopiero z 11 lipca 2002 roku, jednak już od 1966 roku miał status zabytku. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, a 241,88 ha w gminie Zbrosławice.

Czytaj dalej

Zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Park w Reptach i Dolina Dramy” – zespół przyrodniczo-krajobrazowy znajdujący się na terenie Tarnowskich Gór i gminy Zbrosławice.

Pomimo że Park został utworzony uchwałą Nr 46/02 wojewody śląskiego dopiero z 11 lipca 2002 roku, jednak już od 1966 roku miał status zabytku. Obejmuje obszar 475,51 ha, z czego 233,63 ha na terenie Tarnowskich Gór, a 241,88 ha w gminie Zbrosławice.

Historia

Park w Reptach założono w XIX wieku. W latach 1820-1945 właścicielami lasu była rodzina Henckel von Donnersmarck, która stworzyła tutaj park-zwierzyniec przeznaczony do polowań. W 1840 zbudowano zameczek myśliwski, a w latach 1893-1898 powstał okazały pałac. Cały park otoczono murem z kamienia wapiennego, którego fragmenty znajdują się do dziś. Donnersmarckowie prowadzili również prace adaptacyjne drzewostanu leśnego w park w stylu angielskim. Nasadzono około 10 000 nowych drzew, a teren sztucznie zmodyfikowano poprzez zwiezienie ziemi z okolicznych pól.

W 2002 roku utworzono zespół przyrodniczo krajobrazowy w celu ochrony tych terenów.

Rośliny

Zespół w Reptach to największe na Górnym Śląsku skupisko drzew pomnikowych. Około ⅔ całego lasu to drzewostany, które przekroczyły 100 lat. Przeważają buki, ale występują tam też kasztanowiec zwyczajny, olsza czarna, lipa szerokolistna, wiąz szypułkowy, modrzew polski i drzewa pochodzenia egzotycznego (głównie północnoamerykańskiego). Jest 13 rodzajów paproci w tym 7 chronionych.

Drzewa obcego pochodzenia

Iglaste

 • Choina kanadyjska,
 • Daglezja zielona,
 • Cyprysik groszkowy,
 • Sosna wejmutka

Liściaste

 • Klon pensylwański,
 • Dąb węgierski,
 • Kasztanowiec biały,
 • Tulipanowiec amerykański,
 • Czeremcha amerykańska

Zwierzęta

Na terenie parku występuje dużo owadów (np. chrząszcz biegacz), stosunkowo mało płazów i gadów (spotyka się ropuchy i żaby oraz jaszczurki), a wszechobecne są ptaki (np. gołębie grzywacze, wróblowate). Ssaki na terenie Parku: nietoperze, lis, dzik i inne.

Drama

Przez Park płaską dolinką płynie rzeka Drama. Brzeg wiosną porasta kokorycz pusta.

Atrakcje i budynki na terenie Parku

 • Dwa szyby Sztolni Czarnego Pstrąga: „Ewa” i „Sylwester”.
 • rzeka Drama
 • Salezjański Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
 • Górnośląskie Centrum Rehabilitacji „Repty”

Park krajobrazowy w Reptach - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.
Miejsca podrzędne: 
Sztolnia Czarnego Pstrąga – 600-metrowy fragment najdłuższej w rejonie Tarnowskich Gór sztolni odwadniającej zw. Głęboką Sztolnią Fryderyka, należącej do założonej w 1784 r. kopalni Fryderyk (niem. Friedrichs-Grube, w późniejszym okresie nazwa została zmieniona na Kościuszko).