Opatowice

0

Opatowice (niem. Opattowitz) - dzielnica Tarnowskich Gór położona w zachodniej części miasta, około 5 km od centrum. Graniczy z dzielnicami: Stare Tarnowice, Rybna, Strzybnica oraz Śródmieście.

Opatowice to jedna ze starszych osad ziemi tarnogórskiej.

Według Jana Nowaka, osada Opatowice założona została w 1201 roku przez Cystersów, kiedy to zakon ten osiedlił się w Polsce i otrzymał od księcia Mieczysława ziemię leżącą między Tarnowicami, Rybną i Sowicami. Jednakże inne źródła mówią, iż kronikarz tarnogórski błędnie sugeruje, że wieś została założona przez cystersów. J. Drabina w swojej pracy „Historia Tarnowskich Gór” przytacza dokument wystawiony przez papieża Innocentego III z 1201 roku, w którym potwierdza wszystkie posiadłości należące do zakonu premonstratensów (norbertanie). Wśród nich została wymieniona osada Reptones, czyli dzisiejsze Repty.

Nazwa osady pochodzi od „opata” tj. przełożonego zakonu, któremu obowiązana była płacić dziesięcinę. Opatowice należały do parafii repeckiej, a w 1415 roku weszły w skład utworzonej wówczas parafii w Starych Tarnowicach i utrzymały się przy tej parafii aż 570 lat. Parafia w Opatowcach została erygowana 29 grudnia 1985 roku, a nową świątynię pw. Matki Boskiej Piekarskiej – Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej konsekrował uroczyście biskup Jan Wieczorek w dniu 12 września 1996 roku.

Górnictwo kruszcu rozwinęło się tutaj w XVI wieku i trwało z małymi przerwami do 1621 roku. Wtedy to trudniono się kopalnictwem kruszców szlachetnych, zwłaszcza srebra i ołowiu. W roku 1573 na polach opatowieckich wybito aż 232 szybów wydobywczych. W kościele parafialnym w Tarnowicach Starych znajduje się pod organami herb dla Opatowic wyobrażający łopatę. W 1885 roku założono w Opatowcach jednoklasową szkołę, drugą klasę dobudowano dziesięć lat później. Dzieci najstarszych klas kończyły edukację elementarną w Starych Tarnowicach. Dzisiaj budynek tej szkoły, po gruntownej przebudowie, stał się siedzibą przedszkola.

Po I wojnie światowej i plebiscycie (za Polską oddano 277 głosów, a za Niemcami 80) Opatowice znalazły się w granicach państwa polskiego. Gmina Opatowice składała się z następujących osad: Opatowice, Słomianka, Repecko i Puferki. W 1926 roku w 101 domach mieszkało 828 osób.

Po II wojnie światowej w 1954 roku Opatowice wraz z Rybną tworzyły gromadę Rybna, którą włączono w 1961 roku do Strzybnicy.

Od 1975 roku Opatowice stanowią dzielnicę Tarnowskich Gór.