Park Kunszt

0

Park Kunszt (także Park Rudolfina) - niewielki park w Tarnowskich Górach, 2 grudnia 2004 uchwałą Rady Miasta Tarnowskie Góry (nr XXXIV/302/2004) został uznany pomnikiem przyrody.

Czytaj dalej

Park Kunszt (także Park Rudolfina) - niewielki park w Tarnowskich Górach, 2 grudnia 2004 uchwałą Rady Miasta Tarnowskie Góry (nr XXXIV/302/2004) został uznany pomnikiem przyrody.

Położenie

Park położony jest w południowej dzielnicy miasta, Bobrownikach Śląskich, przy ulicy Parkowej, znajduje się przy pamiątkowej hałdzie kopalni rud ołowiu i srebra „Fryderyk” (powstała w latach 80. XVIII wieku dzięki inicjatywie Friedricha Wilhelma von Redena), w pobliżu szybu „Rudolphine”, obejmuje około 10 drzew z gatunku lipa drobnolistna oraz właśnie tę zabytkową hałdę.

Historia

Park powstał nieopodal bardzo ważnego dla tarnogórskiego górnictwa kruszcowego szybu „Rudolphine”, gdzie 16 lipca 1784 po długich poszukiwaniach odnaleziono pierwsze złoża rud srebra i ołowiu. Prawdopodobne jest, że już w latach 1784-88 teren wokół pamiątkowej hałdy uporządkowano, obsiano trawą i posadzono wokół niej drzewa (wspomniane lipy drobnolistne). Wokół hałdy stopniowo powstawał park, nowe miejsce wypoczynku i rekreacji (zwłaszcza dla pracowników kopalni) oraz corocznych górniczych festynów. Hałda i park stały się samym w sobie pomnikiem, symbol historycznego odkrycia złoża kruszcowego i początków rozwoju górnictwa i hutnictwa na Górnym Śląsku. Obecnie z pierwotnego drzewostanu zachowały się liczące ok. 200 lat, wysokie, pomnikowe okazy lip drobnolistnych, które otaczają pamiątkową hałdę.


Park Kunszt - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.