Bielowicko

0

Bielowicko – wieś sołecka w południowej Polsce, w województwie śląskim, w powiecie bielskim, w gminie Jasienica, w obrębie aglomeracji bielskiej.

Warto zobaczyć

Kościół św. Wawrzyńca w Bielowicku – zabytkowy kościół katolicki znajdujący się w Bielowicku na Śląsku Cieszyńskim. Jest kościołem parafialnym (parafia św. Wawrzyńca) i należy do diecezji bielsko-żywieckiej (Dekanat Bielsko-Biała IV – Zachód). Drewniana świątynia powstała w 1541 r.