Wieża ciśnień

0

Wieża ciśnień w Ciechanowie - wieżowy zbiornik wyrównawczy zaprojektowany przez warszawskiego architekta Jerzego Michała Bogusławskiego w 1972 r. przy współudziale konstruktora dr. Jerzego Wiblika, Stanisława Gajowniczka oraz Bohdana Szczeszeka, technologia : inż. Stanisław Majkowski. Projekt opracowano w Biurze Projektowo- Badawczym Budownictwa Mistoprojekt Mazowsze w Warszawie przy współpracy Politechniki Warszawskiej.

Zbiornik ma kształt torusa osadzonego na hiperboloidzie jednopowłokowej. Kubatura zbiornika wynosi 1560 m3, znajduje się na wieży o wysokości 22 m, o kształcie hiperboloidy obrotowej, o średnicy podstawy dolnej 11,25 m, górnej 17,70 m, średnica zwężenia ok 7 m.

Budowla ta jest wieżowym zbiornikiem wyrównawczym, nie zaś wieżą ciśnień, jednak mieszkańcy Ciechanowa nazywają ją Wieża ciśnień i pod taką obiegowa nazwą funkcjonuje w Ciechanowie.

Od lat osiemdziesiątych wieża stoi opuszczona. Plany urządzenia tu tarasu widokowego (wieża stoi na jednym z najwyżej położonych miejsc w mieście, 143 m n.p.m.) i restauracji wysokościowej nie powiodły się. Na chwilę obecną obiekt nie jest użytkowany.

Otrzymała w roku 1977 nagrodę Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych a także gratulacje wojewody ciechanowskiego za wybitne osiągniecie twórcze w dziedzinie architektury i budownictwa.

Wieża ciśnień - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.