Gmina Ciechanów

0

Gmina Ciechanów - gmina wiejska w powiecie ciechanowskim, w województwie mazowieckim.

Warto zobaczyć

Rezerwat Przyrody Modła - rezerwat przyrody utworzony w 1979 r. na terenie gminy Regimin, leśnictwa Lekowo, Nadleśnictwa Ciechanów. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu starodrzewu sosnowo - dębowego oraz miejsca lęgowego bociana czarnego.