Kościół św. Tekli

0

Kościół Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Ciechanowie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu ciechanowskiego wschodniego diecezji płockiej.

Budowla została wybudowana przez księcia Siemowita III i jego żonę Eufemię opawską w połowie XIV stulecia, dla sprowadzonych do Ciechanowa ojców Augustianów, nosiła wtedy wezwanie św. Marcina. Miejsce pod budowę kościoła i klasztoru zostało nadane przez Kazimierza I warszawskiego w 1353 roku. Zakon został skasowany po powstaniu styczniowym w 1864 roku. Odtąd kościół należał do parafii farnej św. Józefa w Ciechanowie. Odprawiane były w nim msze święte dla młodzieży. W 1977 roku przy kościele została utworzona parafia św. Tekli.

Kościół był kilkakrotnie niszczony. Po ostatniej odbudowie zostały rozebrane nawy boczne, zamurowane zostały arkady, zostało usunięte gotyckie sklepienie, a ostrołukowe okna zostały zastąpione przez prostokątne. Polichromia we wnętrzu została wykonana przez Władysława Drapiewskiego w 1920 roku. Do wyposażenia świątyni należy wiele cennych pamiątek, m.in. barokowy ołtarz główny, pieta z XVIII stulecia, krucyfiks z XVI stulecia, organy o 7 głosach z XVIII stulecia, barokowa ambona. W podziemiach kościoła są pochowani augustianie.

Kościół św. Tekli - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.