Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

0

Kościół św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie – eklektyczna świątynia rzymskokatolicka w Lubaczowie

Czytaj dalej

Kościół św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie – eklektyczna świątynia rzymskokatolicka w Lubaczowie

Historia

Kościół parafialny św. Stanisława w Lubaczowie został wybudowany w latach 1898-1899 w miejscu wcześniejszej drewnianej fary miejskiej. W 1945 roku świątynia została podniesiona do godności prokatedry i w latach 1945-1991 była siedzibą administratora apostolskiego archidiecezji lwowskiej.

W latach 1981-1987 do kościoła św. Stanisława dobudowano od strony prezbiterium postmodernistyczny kościół bł. Jakuba Strzemię, który w 1991 roku został podniesiony przez papieża Jana Pawła II do godności konkatedry diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Obecnie kościół św. Stanisława w Lubaczowie pełni funkcję sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W ołtarzu głównym kościoła znajduje się obraz Matki Bożej Łaskawej z archikatedry lwowskiej natomiast w ołtarzu bocznym relikwiarz bł. Jakuba Strzemię.


Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.