Cerkiew św. Onufrego

0

Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach – parafialna cerkiew greckokatolicka w Oleszycach.

Murowana, zbudowana w 1809 na planie krzyża, jednokopułowa. W 1901 restaurowana i przebudowana. Świątynia jest opuszczona od 1947 roku. W latach pięćdziesiątych XX wieku służyła jako magazyn. Obecnie popada w ruinę.

Cerkiew św. Onufrego - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.