Cerkiew św. Mikołaja

0

Cerkiew św. Mikołaja w Lubaczowie - świątynia została wybudowana w 1883 roku w stylu eklektycznym. Jest to cerkiew murowana na planie krzyża łacinskiego posiadająca kopułę na przecięciu naw. XVIII-wieczny ikonostas z cerkwi w Lubaczowie znajduje się w greckokatolickiej katedrze w Przemyślu. Obecny ikonostas pochodzi z cerkwi w Niemstowie.

Cerkiew św. Mikołaja - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.