Lubaczów - Religia

Lubaczów, Tadeusza Kościuszki 2
Kościół św. Stanisława Biskupa w Lubaczowie – eklektyczna świątynia rzymskokatolicka w Lubaczowie
Cerkiew św. Mikołaja w Lubaczowie - świątynia została wybudowana w 1883 roku w stylu eklektycznym. Jest to cerkiew murowana na planie krzyża łacinskiego posiadająca kopułę na przecięciu naw. XVIII-wieczny ikonostas z cerkwi w Lubaczowie znajduje się w greckokatolickiej katedrze w Przemyślu.
Lubaczów, Kościuszki
Cmentarz żydowski w Lubaczowie – został założony w pierwszej ćwierci XVIII wieku i zajmuje powierzchnię 0,3 ha (pierwotnie 0,71 ha), na której zachowało się 1665 nagrobków (z czego 35 z XVIII wieku).
Lubaczów, Tadeusza Kościuszki 2
Konkatedra bł. Jakuba Strzemię w Lubaczowie – postmodernistyczny kościół w Lubaczowie wybudowany w latach 1981-1987 Pierwotnie świątynia była budowana jako przybudówka do eklektycznej prokatedry św. Stanisława Biskupa, która obecnie pełni funkcję Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej.
Nowa synagoga w Lubaczowie powstała po pożarze miasta w 1889 r., który zniszczył starą synagogę. Mieściła się na północ od miejskiego rynku, w miejscu gdzie wcześniej stała stara synagoga. Wzniesiono ją przy finansowej pomocy fundacji Edmunda barona Rothschilda.
Lubaczów, Adama Mickiewicza 85
Parafia Świętego Karola Boromeusza w Lubaczowie - parafia należąca do dekanatu Lubaczów diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Została utworzona w 1979. Kościół parafialny wybudowany w latach 1995-1998, konsekrowany 2 czerwca 1999 przez biskupa Mariusza Leszczyńskiego. Mieści się przy ulicy Mickiewicza.