Gmina Horyniec-Zdrój

0

Gmina Horyniec-Zdrój - gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie lubaczowskm.

Warto zobaczyć

Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy – prawosławna cerkiew (następnie greckokatolicka, obecnie muzealna) w Radrużu w powiecie lubaczowskim z XVI w.
Cerkiew Podwyższenia Krzyża Świętego w Dziewięcierzu – nieistniejąca drewniana parafialna cerkiew greckokatolicka, znajdująca się w Dziewięcierzu.
Cerkiew Narodzenia NMP w Horyńcu-Zdroju - cerkiew jest obecnie kościołem zdrojowym pod wezwaniem bł. Jakuba Strzemię. Początkowo była to kaplica dworska wybudowana w 1818 roku, która stanowi front obecnego kościoła.
Drewniana cerkiew  św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowana została w 1931 r., obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki (filia parafii w Horyńcu-Zdroju). Jest to budowla w stylu bojkowskim, trójdzielna, z dużą ośmioboczną kopułą nad nawą, otoczona drewnianym płotem.
Południoworoztoczański Park Krajobrazowy – park krajobrazowy położony na terenie województwa lubelskiego i województwa podkarpackiego. Obejmuje polską część Roztocza Wschodniego.
Sołokija – rezerwat przyrody położony na terenie gminy Horyniec-Zdrój w województwie podkarpackim. numer według rejestru wojewódzkiego - 33 powierzchnia według aktu powołującego - 7,43 ha dokument powołujący - M.P. 1989.44.357 rodzaj rezerwatu - florystyczny