Radruż

0

Radruż - wieś w województwie podkarpackim, w powiecie powiat lubaczowskim, w gminie Horyniec-Zdrój.

Warto zobaczyć

Cerkiew pod wezwaniem św. Paraskewy – prawosławna cerkiew (następnie greckokatolicka, obecnie muzealna) w Radrużu w powiecie lubaczowskim z XVI w.
Drewniana cerkiew  św. Mikołaja Cudotwórcy zbudowana została w 1931 r., obecnie użytkowana jest jako kościół rzymskokatolicki (filia parafii w Horyńcu-Zdroju). Jest to budowla w stylu bojkowskim, trójdzielna, z dużą ośmioboczną kopułą nad nawą, otoczona drewnianym płotem.