Oleszyce - Cerkiew

Oleszyce, Jana III Sobieskiego
Cerkiew św. Onufrego w Oleszycach – parafialna cerkiew greckokatolicka w Oleszycach. Murowana, zbudowana w 1809 na planie krzyża, jednokopułowa. W 1901 restaurowana i przebudowana. Świątynia jest opuszczona od 1947 roku. W latach pięćdziesiątych XX wieku służyła jako magazyn. Obecnie popada w ruinę.