Powiat włodawski - Atrakcje

Strony

Poleski Park Narodowy – park narodowy położony w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia, utworzony 1 maja 1990 r. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Włodawa, Czerwonego Krzyża 5-7
Wielka Synagoga we Włodawie – synagoga znajdująca się we Włodawie, przy ulicy Czerwonego Krzyża 7. Wraz z dwiema innymi, sąsiadującymi ze sobą, bardzo dobrze zachowanymi synagogami, tworzy unikatowy jak na te tereny zespół synagogalny.
Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota (znany też jako Żółwie Błota) – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Włodawa oraz Hańsk w powiecie włodawskim w województwie lubelskim, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Włodawa, Kościelna 11
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (spotykany wariant nazwy: Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy) we Włodawie – prawosławna cerkiew parafialna.
Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Suchawie – dawna prawosławna cerkiew w Suchawie, od lat 70. XX wieku należąca do Kościoła katolickiego.
Włodawa, Kościelna 1
Kościół pw. św. Ludwika – murowany kościół parafialny we Włodawie. Wzniesiony w latach 1739-1752. Wraz z kościołami w Chełmie i Lubartowie należy do grupy późnobarokowych, podłużno-centralnych świątyń ziemi lubelskiej, zaprojektowanych przez Pawła Antoniego Fontanę.
Trzy Jeziora – krajobrazowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Wola Uhruska oraz Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim. położenie geograficzne – Równina Łęczyńsko-Włodawska powierzchnia (według aktu powołującego) – 749,24 ha
Cerkiew św. Antoniego Pieczerskiego w Holi – prawosławna cerkiew filialna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Koseniec – jezioro położone we wschodniej Polsce, na obszarze Równiny Łęczyńsko-Włodawskiej, w gminie Hańsk, w powiecie włodawskim. Długość linii brzegowej jeziora wynosi 1840 m.
Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Poleskiego Parku Narodowego (inna nazwa: Muzeum Poleskiego Parku Narodowego) - ośrodek edukacyjny i muzeum przyrodnicze zlokalizowane w Starym Załuczu. Gromadzi zbiory związane z Polesiem Zachodnim, w szczególności z Poleskim Parkiem Narodowym.
Kaplica pod wezwaniem Opieki Matki Bożej w Holi – prawosławna kaplica cmentarna. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, w dekanacie Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Cerkiew pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie – zabytkowa prawosławna cerkiew. Należy do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Horostycie, która z kolei wchodzi w skład dekanatu Chełm diecezji lubelsko-chełmskiej Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.
Kościół św. Stanisława Biskupa w Dołhobrodach – katolicki kościół w Dołhobrodach, należący do parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w tej samej miejscowości.
Włodawa, Czerwonego Krzyża 5-7
Mała Synagoga we Włodawie, zwana również Nową – synagoga znajdująca się we Włodawie, przy ulicy Czerwonego Krzyża 7. Usytuowana na północ od Wielkiej Synagogi.
Cerkiew w Starym Brusie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Hańsk diecezji siedleckiej.
Cerkiew Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy w Uhrusku, także spotykany zapis Zaśnięcia Matki Bożej – prawosławna cerkiew filialna.

Strony