Powiat włodawski

0

Powiat włodawski - powiat ziemski w województwie lubelskim.

Warto zobaczyć

Poleski Park Narodowy – park narodowy położony w województwie lubelskim, w polskiej części Polesia, utworzony 1 maja 1990 r. Obejmuje liczne bagna, torfowiska i jeziora krasowe oraz naturalne kompleksy leśne z bogactwem flory i fauny, znajdujące się na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Włodawa, Czerwonego Krzyża 5-7
Wielka Synagoga we Włodawie – synagoga znajdująca się we Włodawie, przy ulicy Czerwonego Krzyża 7. Wraz z dwiema innymi, sąsiadującymi ze sobą, bardzo dobrze zachowanymi synagogami, tworzy unikatowy jak na te tereny zespół synagogalny.
Rezerwat przyrody Żółwiowe Błota (znany też jako Żółwie Błota) – rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Włodawa oraz Hańsk w powiecie włodawskim w województwie lubelskim, na Równinie Łęczyńsko-Włodawskiej.
Włodawa, Kościelna 11
Cerkiew pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny (spotykany wariant nazwy: Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy) we Włodawie – prawosławna cerkiew parafialna.
Cerkiew Kazańskiej Ikony Matki Bożej w Suchawie – dawna prawosławna cerkiew w Suchawie, od lat 70. XX wieku należąca do Kościoła katolickiego.
Włodawa, Kościelna 1
Kościół pw. św. Ludwika – murowany kościół parafialny we Włodawie. Wzniesiony w latach 1739-1752. Wraz z kościołami w Chełmie i Lubartowie należy do grupy późnobarokowych, podłużno-centralnych świątyń ziemi lubelskiej, zaprojektowanych przez Pawła Antoniego Fontanę.
Trzy Jeziora – krajobrazowy rezerwat przyrody znajdujący się na terenie gmin Wola Uhruska oraz Włodawa, w powiecie włodawskim, w województwie lubelskim. położenie geograficzne – Równina Łęczyńsko-Włodawska powierzchnia (według aktu powołującego) – 749,24 ha