Mników

0

Mników - wieś w województwie małopolskim, w powiecie powiat krakowskim, w gminie Liszki.

Warto zobaczyć

Dwór w Mnikowie – znajdujący się w Mnikowie, w powiecie krakowskim, wzniesiony w XVII wieku. Obiekt jako założenie podworskie: dwór, zabudowania gospodarcze ułożone w czworobok i park wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Dolina Mnikowska – dolina i krajobrazowy rezerwat przyrody (północna część doliny) położony na zrębie tektonicznym Grzbietu Tenczyńskiego w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje ok.
Zamkowa Góra - pozostałości grodziska z VIII-IX wieku usytuowanego na grzbiecie skalnego wzniesienia nad Doliną Mnikowską.