Gmina Liszki

0

Warto zobaczyć

Dwór w Ściejowicach – znajdujący się w Ściejowicach, w powiecie krakowskim. Dwór, oficyna ze stajnią, stelmacharnia wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Pałac w Piekarach – XIX-wieczny, neogotycki zespół pałacowo-parkowy wraz z zabudowaniami dworskimi w Piekarach na Ziemi Podkrakowskiej. Zbudowany w latach 1857-1865 według projektu Filipa Pokutyńskiego.
Pałac w Kryspinowie – pałac znajdujący się w Kryspinowie, w powiecie krakowskim, wzniesiony w I połowie XIX wieku w stylu neorenesansowym. Obiekt wraz z parkiem ze stawami wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Krakowie.
Rezerwat przyrody Zimny Dół – rezerwat przyrody w miejscowości północno-wschodniej części Czułowa na terenie gminy Liszki w województwie małopolskim.
Dolina Mnikowska – dolina i krajobrazowy rezerwat przyrody (północna część doliny) położony na zrębie tektonicznym Grzbietu Tenczyńskiego w obrębie Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Obejmuje ok.
Dwór w Mnikowie – znajdujący się w Mnikowie, w powiecie krakowskim, wzniesiony w XVII wieku. Obiekt jako założenie podworskie: dwór, zabudowania gospodarcze ułożone w czworobok i park wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Zabytkowa kaplica w Czułowie – znajdująca się w powiecie krakowskim, w gminie Liszki, w Czułowie.
Zespół dworski w Morawicy – znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Liszki, w Morawicy. Obiekt wraz z parkiem wpisany został do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Morawica, Akacjowa 5
Kościół św. Bartłomieja w Morawicy – rzymskokatolicki kościół parafialny znajdujący się w powiecie krakowskim, w gminie Liszki, w Morawicy.