Powiat miechowski

0

Powiat miechowski - powiat ziemski w województwie małopolskim.

Warto zobaczyć

Zespół klasztorny bożogrobców w Miechowie – zespół obiektów stanowiących dawniej założenie klasztorne zakonu bożogrobców w Miechowie. Składają się na niego: Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta.
Pałac Mirów – zamek znajdujący się w Książu Wielkim, obecnie mieszczący Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zespół Szkół Rolniczych.
Kozłów, Kozłów Miechowski 166
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie Miechowskim – parafia rzymskokatolicka w Kozłowie Miechowskim (diecezja kielecka, dekanat żarnowiecki). Erygowana w 1288. Mieści się pod numerem 166. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Kościół św. Mikołaja w Wysocicach - jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury romańskiej na ziemiach polskich. Wybudowano go w 1 ćw. XIII wieku.
Pałac w Mianocicach – pałac znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki, w Mianocicach. Pałac oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Siedliska, Partyzantów 54
Kościół Świętego Krzyża w Siedliskach został zbudowany na przełomie XV i XVI wieku przez zakon Bożogrobców Miechowskich. Drewniana wieża – dzwonnica została dobudowana w XVII w. W latch 70.