Powiat miechowski - Atrakcje

Strony

Zespół klasztorny bożogrobców w Miechowie – zespół obiektów stanowiących dawniej założenie klasztorne zakonu bożogrobców w Miechowie. Składają się na niego: Bazylika Grobu Bożego, klasztor, zamek generałów zakonu i baszta.
Pałac Mirów – zamek znajdujący się w Książu Wielkim, obecnie mieszczący Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zespół Szkół Rolniczych.
Kozłów, Kozłów Miechowski 166
Parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Kozłowie Miechowskim – parafia rzymskokatolicka w Kozłowie Miechowskim (diecezja kielecka, dekanat żarnowiecki). Erygowana w 1288. Mieści się pod numerem 166. Duszpasterstwo w niej prowadzą księża diecezjalni.
Kościół św. Mikołaja w Wysocicach - jednym z najlepiej zachowanych przykładów architektury romańskiej na ziemiach polskich. Wybudowano go w 1 ćw. XIII wieku.
Pałac w Mianocicach – pałac znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki, w Mianocicach. Pałac oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Siedliska, Partyzantów 54
Kościół Świętego Krzyża w Siedliskach został zbudowany na przełomie XV i XVI wieku przez zakon Bożogrobców Miechowskich. Drewniana wieża – dzwonnica została dobudowana w XVII w. W latch 70.
Rezerwat przyrody "Wały" – rezerwat przyrody położony w południowej Polsce na Wyżynie Miechowskiej (województwo małopolskie). Rezerwat położony jest w pobliżu miejscowości Dosłońce , obok przysiółka Dale, na stromym zboczu wzgórz Klonowskich. Obszar rezerwatu zajmuje południowy stok wzgórza.
Miechów, Warszawska 1
Kolegiata Grobu Bożego w Miechowie – miechowska kolegiata jest trzynawową trójprzęsłową bazyliką gotycką z XIV/XV wieku z fragmentami romańskimi z pierwszego trzydziestolecia XIII wieku, przebudowaną w stylu późnobarokowym w drugiej połowie XVIII wieku.
Kalina-Lisiniec – rezerwat florystyczny położony w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Racławice na terenie wsi Góry Miechowskie, w pobliżu wsi Kalina-Lisiniec.
Rezerwat przyrody Biała Góra – stepowy rezerwat przyrody w gminie Kozłów, w powiecie miechowskim, w województwie małopolskim, w pobliżu Pogwizdowa.
Kościół Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Przesławicach – zabytkowy, drewniany kościół parafialny NMP Matki Kościoła w Przesławicach. Pierwotnie powstał w pobliskiej Gołczy, gdzie wzniesiono go w XVIII w. z wykorzystaniem fragmentów kościoła z 1657 roku.
Parafia pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Książu Małym – rzymskokatolicka parafia dekanatu wodzisławskiego, w diecezji kieleckiej w Książu Małym (dawniej Starym).

Strony