Powiat miechowski - Pałace

Pałac Mirów – zamek znajdujący się w Książu Wielkim, obecnie mieszczący Zespół Szkół im. Wincentego Witosa oraz Zespół Szkół Rolniczych.
Pałac w Mianocicach – pałac znajdujący się w województwie małopolskim, w powiecie miechowskim, w gminie Książ Wielki, w Mianocicach. Pałac oraz park, został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.