Nowy Sącz

0

Nowy Sącz – miasto powiatowe i na prawach powiatu grodzkieg w województwie małopolskim.

Warto zobaczyć

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1
. Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu – kościół w Nowym Sączu posiadający tytuł bazyliki mniejszej siedziba Kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu
Ratusz - siedziba władz Nowego Sącza. Najstarszym budynkiem, pełniącym funkcję ratusza był parterowy, murowany budynek zlokalizowany obok kościoła Św. Małgorzaty. Ratusz ten został zakupiony w połowie XV wieku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego po utworzeniu Kolegiaty.
Zamek Królewski w Nowym Sączu – budowla wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego w latach 1350–1360 na skarpie w obrębie fortyfikacji miejskich Nowego Sącza, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze.
Nowy Sącz, Piotra Skargi 10
Kościół Ducha Świętego w Nowym Sączu - kościół ponorbertański, obecnie jezuicki mieszczący się w Nowym Sączu, przy ulicy Piotra Skargi.
Nowy Sącz, Jagiellońska
Kościół Najświętszej Maryi Panny w Nowym Sączu - rzymskokatolicki kościół cmentarny. Mieści się w Nowym Sączu, na Starym Cmentarzu, przy ulicy Jagiellońskiej.
Nowy Sącz, Plac Świętego Kazimierza 3
Kościół Świętego Kazimierza w Nowym Sączu - rzymskokatolicki kościół parafialny mieszczący się w Nowym Sączu, przy Placu Świętego Kazimierza.
Nowy Sącz, Tadeusza Rejtana
Cmentarz wojenny nr 350 - Nowy Sącz – austriacki cmentarz wojenny z okresu I wojny światowej wybudowany przez Oddział Grobów Wojennych C. i K. Komendantury Wojskowej w Krakowie na terenie jego okręgu X Limanowa.
Nowy Sącz, Biegonicka 8
Kościół św. Wawrzyńca w Nowym Sączu - rzymskokatolicki kościół parafialny mieszczący się w Nowym Sączu, przy ulicy Biegonickiej, w dzielnicy Biegonice.