Nowy Sącz - Architektura

Strony

Nowy Sącz, Plac Kolegiacki 1
. Bazylika kolegiacka św. Małgorzaty w Nowym Sączu – kościół w Nowym Sączu posiadający tytuł bazyliki mniejszej siedziba Kapituły kolegiackiej w Nowym Sączu
Ratusz - siedziba władz Nowego Sącza. Najstarszym budynkiem, pełniącym funkcję ratusza był parterowy, murowany budynek zlokalizowany obok kościoła Św. Małgorzaty. Ratusz ten został zakupiony w połowie XV wieku przez kardynała Zbigniewa Oleśnickiego po utworzeniu Kolegiaty.
Zamek Królewski w Nowym Sączu – budowla wzniesiona przez króla Kazimierza Wielkiego w latach 1350–1360 na skarpie w obrębie fortyfikacji miejskich Nowego Sącza, w widłach dwóch rzek: Dunajca i Kamienicy. W przeszłości zamek posiadał dwie baszty narożne, wieżę, budynek mieszkalny i przedzamcze.
Nowy Sącz, Piotra Skargi 10
Kościół Ducha Świętego w Nowym Sączu - kościół ponorbertański, obecnie jezuicki mieszczący się w Nowym Sączu, przy ulicy Piotra Skargi.
Nowy Sącz, Lwowska 3
Telefon: +48 18 443 77 08
Dom Gotycki (zwany też Kanonicznym) — budynek w Nowym Sączu, wzniesiony na przełomie XV/XVI wieku w obrębie miasta lokacyjnego. Do końca XVIII wieku był własnością kolegiaty św. Małgorzaty. Sprzedany po kasacie na rzecz skarbu zaborczej Austrii przeszedł w prywatne ręce.
Nowy Sącz, Jagiellońska 60

Strony