Gmina Iwanowice

0

Gmina Iwanowice - gmina wiejska w powiecie krakowskim, w województwie małopolskim.

Warto zobaczyć

Zespół dworski w Sieciechowicach – zespół dworski znajdujący się w Sieciechowicach, w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim. Obok nieistniejącego już drewnianego, pochodzącego z XVIII w. dworu, wybudowano w ostatnim dwudziestoleciu XIX w. piętrowy budynek nakryty dachem polskim.
Kaplica św. Rocha w Iwanowicach – znajdująca się w Iwanowicach, w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Kościół św. Andrzeja w Sieciechowicach – kościół znajdujący się w Sieciechowicach, w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim. Kościół wraz z dzwonnicą został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.
Kościół św. Trójcy w Iwanowicach – drewniana świątynia w Iwanowicach (do 30 grudnia 1999 w Iwanowicach Włościańskich) w województwie małopolskim, w diecezji kieleckiej. Jest jednym z zabytków na szlaku architektury drewnianej województwa małopolskiego.
Zabytkowa karczma w Iwanowicach – karczma znajdująca się w Iwanowicach, w gminie Iwanowice, w powiecie krakowskim. Obiekt został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych województwa małopolskiego.