Kościół św. Wojciecha

2

Kościół parafialny pw. św. Wojciecha w Radzionkowie - neogotycka budowla wzniesiona w latach 1872-1875 wg projektu Heinricha Herzoga. Kościół jest murowany, trzynawowy o układzie bazylikowym, z transeptem i wysuniętą od zachodu wieżą, oskarpowany, nakryty dachami dwuspadowymi z sygnaturką pośrodku kalenicy.

We wnętrzu pokrytym sklepieniami krzyżowo-żebrowymi, zachowało się neogotyckie wyposażenie wykonane przez Carla Buhla z Wrocławia.
Ołtarze są wykonane w drewnie, rzeźbione w stylu neogotyckim w latach 1875-1880.