Bazylika Piekarska

4.5

Kościół pw. Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich (lok. Bazylika) - kościół wzniesiony w latach 1842-1849, wg projektu Daniela Grötschela z inicjatywy ks. Jana Alojzego Ficka, rozbudowany pod koniec XIX w. i powiększony o nawy boczne w roku 1925. Obecny kościół to murowana, trójnawowa bazylika w stylu neoromańskim z emporami i dwuwieżową elewacją frontową od zachodu, nakryta dachami jedno- i dwuspadowymi, z wieżami zwieńczonymi neobarokowymi hełmami z piętrowymi latarniami.

Wnętrze nawy głównej przekrywają sklepienia krzyżowo-żebrowe na gurtach opartych na filarach. W neoklasycystycznym ołtarzu głównym (po 1862) znajduje się barokowa kopia (z 2 poł. XVII w.) gotyckiego obrazu Matki Boskiej z Dzieciątkiem zwanej Piekarską, którego pierwowzór jest przechowywany od 1702 w kościele św. Krzyża w Opolu.

Kościół jest otoczony od południa trzyskrzydłowym krużgankiem, od zachodu murem z rzeźbami apostołów a od północy zamknięty kaplicami.

Cudowny obraz 

W ołtarzu znajduje się obraz Matki Boskiej Piekarskiej. Właściwy obraz znajduje się jednak w Opolu. Obecny obraz ma wymiary 99x77 cm, układ ma taki sam jak oryginał, tzn. Maryja trzyma Dzieciątko na lewej ręce, w prawej trzyma jabłko, jednak znikła widoczna w pierwowzorze bizantyjska surowość formy. Niewiele pozostało też z cech gotyckich: dłonie i palce zostały skrócone, fałdy szat nabrały płynności, przekształcono rysy twarzy i stonowano kolory. Namalowany pod koniec XVII wieku obraz początkowo pełnił rolę kopii, po wywiezieniu oryginału, sam zajął z czasem jego miejsce i zasłynął licznymi łaskami. 15 sierpnia 1925 roku obraz Madonny Piekarskiej został koronowany przez nuncjusza papieskiego Wawrzyńca Lauri, a korony podarował i poświęcił papież Pius XI. Podczas II wojny światowej, w nocy z 7/8 grudnia 1940 roku nieznani sprawcy ukradli z obrazu papieskie korony. Do dziś nie wiadomo czy była to prowokacja ze strony władz niemieckich, czy po prostu zwykły rabunek. Pierwszej rekoronacji dokonano w 1965 roku. Kolejna profanacja miała miejsce w nocy z dnia 29 lutego/1 marca 1984 roku. W kościele trwały wtedy prace konserwatorskie, m.in. polegające na wymianie witraży. Okoliczności te ułatwiły rabunek. Dnia 15 września 1985 roku biskup Herbert Bednorz dokonał drugiej rekoronacji cudownego obrazu, zaś biskup Damian Zimoń odmówił akt zawierzenia diecezji katowickiej Pani Piekarskiej. Od tej pory Matka Boska Piekarska jest główną patronką archidiecezji katowickiej.

Nazwa oficjalna: 
Bazylika Najświętszej Marii Panny i św. Bartłomieja w Piekarach Śląskich