Gmina Karczew

0

Gmina Karczew - gmina wiejska w województwie mazowieckim, w powiecie otwockm.

Warto zobaczyć

Pałac w Otwocku Wielkim – zabytkowy pałac w Otwocku Wielkim w gminie Karczew w powiecie otwockim, województwo mazowieckie dawna siedziba rodu Bielińskich, którzy pozostawali w ścisłych związkach z dworem Sasów.
Bagno Całowanie – jeden z największych kompleksów torfowisk niskich na Mazowszu o powierzchni 1200 ha, położony na terenie Mazowieckiego Parku Krajobrazowego, na południowy wschód od Warszawy, w dolinie Wisły.
Rezerwat przyrody Na Torfach im.Janusza Kozłowskiego - faunistyczny rezerwat przyrody leżący na terenie Karczewa na południe od Otwocka w granicach Mazowieckiego Parku Krajobrazowego (województwo mazowieckie). Obejmuje jezioro Torfy o powierzchni 7ha i podmokłe lasy.
Cmentarz żydowski w Karczewie – został założony w XIX wieku i zajmuje powierzchnię 2 ha, na której zachowało się około pięćdziesięciu nagrobków, z których najstarszy pochodzi z 1876 roku.
Karczew, Księdza Władysława Żaboklickiego 41
Karczew, Żaboklickiego
Kościół świętego Wita w Karczewie – rzymskokatolicki kościół parafialny należący do dekanatu Otwock-Kresy diecezji warszawsko-praskiej.