Gmina Elbląg

0

Gmina Elbląg - gmina miejsko-wiejska w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie elbląm.

Warto zobaczyć

Zamek krzyżacki w Przezmarku – XIV-wieczna warownia położona na półwyspie między jeziorami Motława Wielka i Motława Mała, wzniesiona z polecenia komtura Lutera z Brunszwiku. Pełniła funkcję siedziby prokuratora, a następnie wójta krzyżackiego. Obecnie zachowany w ruinie, jest własnością prywatną.
Ornitologiczny rezerwat przyrody Zatoka Elbląska - swoim zasięgiem obejmuje Zatokę Elbląską i północną część Wyspy Nowakowskiej. Ochronie rezerwatu podlegają głównie miejsca lęgowe ptactwa wodnobłotnego. Na obszarze rezerwatu znajduje się tzw.