Dyrekcja Kopalń i Hut Donnersmarcków

0

Dyrekcja Kopalń i Hut Donnersmarcków znajduje się w Świętochłowicach - Centrum przy ulicy Katowickiej 30. Została ona zbudowana prawdopodobnie jeszcze przed 1883 rokiem, jednak na samym gmachu widnieje data 1897.

Obok budynku znajduje się ewangelicki kościół św. Jan Chrzciciela. Obecnie budynek służy jako dom mieszkalny o niezbyt wysokim standardzie. Dawni pracownicy twierdzą, że z tego gmachu prowadziło przejście do uruchomionej w 1873 roku kopalni Deutschland, nazwanej tak na cześć zjednoczenia Niemiec, później przemianowanej na Polska. Przejście podobno było jeszcze drożne po II wojnie światowej, lecz późniejsze szkody górnicze spowodowały jego zamknięcie.

Dyrekcja Kopalń i Hut Donnersmarcków - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.