Dom Sedlaczka

0

Dom Sedlaczka - pochodzący z XVI w. zabytkowy budynek znajdujący się przy Rynku w Tarnowskich Górach (Rynek 1).

Czytaj dalej

Dom Sedlaczka - pochodzący z XVI w. zabytkowy budynek znajdujący się przy Rynku w Tarnowskich Górach (Rynek 1).

Historia

Pierwotnie był siedzibą Starostów Ziemi Bytomskiej. W 1805 roku został wykupiony przez czeskiego kupca Jana Sedlaczka, który urządził w nim, istniejącą do dziś, winiarnię (do 1922 była prowadzona prowadzona przez Sedlaczków).

Jest to miejsce, gdzie zatrzymał się i biesiadował w 1683 Jan III Sobieski podczas swojej wyprawy na Wiedeń. Swoją obecnością winiarnię zaszczycili także August II Mocny (1697), August III (1734), Johann Wolfgang Goethe (1790) czy Julian Ursyn Niemcewicz (1821).

Po drugiej wojnie światowej budynek był w opłakanym stanie i groziło mu wyburzenie. Jednak Stowarzyszenie Miłośników Historii i Zabytków Ziemi Tarnogórskiej (ob. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Tarnogórskiej) podjęło się remontu. Podczas trwania prac renowacyjnych odkryto renesansowy strop z polichromią z I poł. XVII wieku.

Architektura

Budynek posiada więźbę dachową pokrytą gontem. W narożniku budynku można zaobserwować kamienną głowę z XVII wieku. Na parterze zachowały się sklepienia kolebkowe z lunetami, a piwnice są sklepione kolebkowo z lunetami oraz żaglasto.

Nad wejściem do budynku znajduje się pochodząca z 1786 ozdobna dekoracja z puttami podtrzymującymi kotarę oraz pierwszy herb miasta (będący jednocześnie herbem górniczym). Na miejscu tego herbu między XVIII a II poł. XX wieku znajdował się orzeł Królestwa Prus. Wnętrza parteru zdobiły pierwotnie dziewiętnastowieczne malowidła i płaskorzeźba z wizerunkiem Augusta Mocnego (nie zachowały się).

Na pierwszym piętrze zlokalizowane jest założone w 1958 muzeum z ciekawymi zbiorami (głównie górniczymi) i wystawami z minionych epok. W jednej z tamtejszych sal, tzw. Sali pod Renesansowym Stropem organizowane są spotkania naukowo-kulturalne..

Obecnie piętro jest własnością Urzędu Miasta Tarnowskie Góry, a piwnice i parter, gdzie znajdują się restauracja Sedlaczek i wspomniana Winiarnia Sedlaczka, są własnością państwa Wójcik.


Dom Sedlaczka - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.