Chorzów II

0

Chorzów II - oficjalna nazwa dzielnicy Chorzowa, obejmującej północno-zachodnią część miasta. Nazwę tę podtrzymano w uchwale Rady miasta z 1991 r. (zmieniono nazwy pozostałych trzech dzielnic). Jest to północna część dawnego miasta Królewska Huta, gdzie znajduje się jego pierwotne centrum (okolice ul. 3 Maja). Spośród dawnych osad Chorzów II obejmuje Pnioki oraz Górne i Średnie Łagiewniki. Znajduje się tu także Osiedle Rodziny Oswaldów i Osiedle Pod Arkadami.