Kościół św. Józefa

0

Kościół Świętego Józefa w Chorzowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Chorzowie, w województwie śląskim. Należy do dekanatu Chorzów archidiecezji katowickiej. Mieści się przy ulicy Łagiewnickiej.

Czytaj dalej

Kościół Świętego Józefa w Chorzowie – rzymskokatolicki kościół parafialny w Chorzowie, w województwie śląskim. Należy do dekanatu Chorzów archidiecezji katowickiej. Mieści się przy ulicy Łagiewnickiej.

Historia

Inicjatorem budowy świątyni był ksiądz Paweł Łukaszczyk, proboszcz parafii św. Barbary w Królewskiej Hucie, który zmarł w 1905 roku. Plany architektoniczne zostały sporządzone przez profesora Josepha Schmitza z Norymbergi. W dniu 16 października 1904 roku został położony kamień węgielny pod budowę świątyni, w 1905 roku zostały założone fundamenty i zostały wybudowane ściany. Budowa była prowadzona przez 3 lata. Koszt całkowity został oszacowany na 500 tysięcy ówczesnych marek niemieckich. Złożyły się na to Huta Królewska, Freikunksgelderfond, dary księcia biskupa kardynała Knoppa z Wrocławia, kopalnia "Król" i składki parafian, natomiast reszta została pożyczona. Świątynia została poświęcona ku czci Bożej i swego patrona św. Józefa, Opiekuna i Orędownika Kościoła. Nowa świątynia została pobłogosławiona przez księdza dziekana Wiktora Schmidta z Katowic w dniu 18 listopada 1907 roku. Wtedy też kuratusem parafii został ksiądz Paweł Czaja, w 1911 roku mianowany jej pierwszym proboszczem. Od roku 1911 prowadzone były księgi metrykalne, a od 1912 kuracja przy świątyni św. Józefa awansowała do rangi parafii. Parafia kanonicznie erygowana dopiero w dniu 9 stycznia 1913 roku. Świątynia uroczyście konsekrowana w dniu 14 kwietnia 1915 roku przez księdza Adolfa Bertrama, biskupa wrocławskiego.


Kościół św. Józefa - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.