Rezerwat Horowe Bagno

0

Horowe Bagno – faunistyczny rezerwat przyrody w pobliżu Warszawy. Jego obszar administracyjnie zlokalizowany jest w granicach miasta Marki.

Celem ochrony jest zachowanie zróżnicowanego obszaru wilgotnych lasów, torfowisk i wód ze stanowiskami licznych gatunków roślin rzadkich i chronionych, będącego ostoją i miejscem rozrodu licznych gatunków zwierząt.

Rośliny objęte częściową lub ścisłą ochroną:

 • bagno zwyczajne (Ledum palustre),
 • goździk piaskowy (Dianthus arenarius),
 • grzybień biały (Nymphaea alba),
 • kalina koralowa (Viburnum opulus),
 • konwalia majowa (Convallaria majalis),
 • kruszyna pospolita (Frangula alnus),
 • listera jajowata (Listera ovata),
 • podkolan biały (Platanthera bifolia),
 • porzeczka czarna (Ribes nigrum),
 • rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia).

Inne rośliny:

 • borówka bagienna (Vaccinium uliginosum),
 • borówka czarna (Vaccinium myrtillus),
 • brzoza brodawkowata (Betula pendula), też f. obscura,
 • brzoza omszona (Betula pubescens),
 • dąb szypułkowy (Quercus robur),
 • jarząb pospolity (Sorbus aucuparia),
 • osika (Populus tremula),
 • Sosna zwyczajna (Pinus sylvestris),
 • trzęślica modra (Molina coerulea),
 • wiechlina błotna (Poa palustris).

Ptaki:

 • bączek (Ixobrychus minutus),
 • czajka (Vanellus vanellus),
 • dzięciołek (Dendrocopos minor),
 • jastrząb (Accipitr gentilis),
 • kos (Turdus merula),
 • perkozek (Tachybaptus ruficollis),
 • trzciniak (Acrocephalus scirpaceus).

Płazy i gady:

 • jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara),
 • jaszczurka zwinka (Lacerta agilis),
 • kumak nizinny (Bombina bombina),
 • padalec zwyczajny (Anguis fragilis),
 • ropucha szara (Bufo bufo),
 • rzekotka drzewna (Hyla arborea),
 • zaskroniec zwyczajny (Natrix natrix),
 • żaba moczarowa (Rana arvalis),
 • żaba trawna (Rana temporaria),
 • żmija zygzakowata (Vipera berus).

Ryby:

 • strzebla błotna (Phoxinus percnurus)
Rezerwat Horowe Bagno - to miejsce nie posiada jeszcze przewodnika. Jeśli znasz to miejsce, to tutaj możesz napisać przewodnik.